Indonesia

Pentingnya Pendidikan

Saya baru mengerti mengapa saya disekolahkan oleh keluarga saya. Selain untuk mengenyam pendidikan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik (terutama dalam luasnya khazanah pengetahuan),...
Avatar ruangpsikologi
2 min read